Tháo ngàm thắng trước xe máy để kiểm tra bảo trì

18
bảo dưỡng xe máy

Khuyến cáo: Nếu cần thay ngàm thắng (thường do rò rỉ dầu thắng hoặc vận hành khó khăn), xả toàn bộ dầu thắng cũ ra khỏi hệ thống. Bụi do hệ thống thắng tạo ra có thể chứa amiăng độc hại. Không thổi bụi thắng bằng khí nén và tránh hít bụi này. Mang mặt nạ lọc khi làm việc với thắng. Trong mọi trường hợp không sử dụng dung môi gốc dầu mỏ để làm sạch các bộ phận của thắng. Chỉ sử dụng chất làm sạch thắng chuyên dùng hoặc cồn biến tinh. Để tránh hư hỏng do dầu thắng tràn đổ, luôn luôn che lớp sơn khi làm việc với hệ thống thắng.

bảo dưỡng xe máy

Lưu ý: Trên một số xe tay ga dành cho nữ , bạn cần tháo bánh trước trước khi có thể tháo ngàm thắng.

Tháo

1. Mở các bu lông gá lắp ngàm thắng và trượt ngàm thắng ra khỏi đĩa thắng. Lưu ý: Không bóp tay thắng sau khi tháo ngàm thắng ra khỏi đĩa thắng.

2. Nếu chỉ thay ngàm thắng, có thể để nguyên các đệm thắng. Treo ngàm thắng bằng dây cáp để ngàm thắng không tác dụng sức căng lên các ống thủy lực.

3. Nếu làm sạch và kiểm tra ngàm thắng, tháo các đệm thắng. Lưu ý: Không cần tháo các ống thắng để làm sạch và kiểm tra ngàm thắng.

4. Để tháo ngàm thắng ra khỏi xe, trước hết bạn lưu ý sự thẳng hàng của khớp banjo trên ngàm thắng, sau đó mở bu lông banjo và tách ống thắng khỏi ngàm thắng. Loại bỏ các vòng đệm làm kín, vì sẽ sử dụng vòng đệm mới. Dùng túi nylon bọc kín đầu ống để ngăn chất bẩn lọt vào hệ thống, và đặt ống thẳng đứng để hạn chế tổn thất dầu thắng. Lưu ý: Nếu định đại tu ngàm thắng nhưng không có khí nén để đẩy piston ra ngoài, giai đoạn này chỉ nới lỏng bu lông banjo và siết nhẹ lại. Sau đó dùng hệ thống thủy lực của thắng để ép piston ra khỏi ngàm thắng. Gỡ ống thủy lực sau khi tháo piston.